Historie

 

President a jeho vznik

V roce 1997 se Jiří Trávník (odchovanec HC Hostivař, který později přestoupil do SK Slavia Praha) rozhodl, že založí nový klub pozemního hokeje. Nápomocen mu byl Richard Feuereisel (tehdejší předseda HC 1946 Praga), který jako jediný podal pomocnou ruku začínajícímu klubu. Jiří oslovil své bývalé spoluhráče z ostatních klubů, kteří již nepůsobili v extraligových týmech (až na dvě výjimky Jiřího Trávníka a Richarda Kotrče), ze kterých se vytvořilo historicky první družstvo mužů v klubu President ve složení: Jiří Trávník, Richard Kovář, Richard Feuereisel, Oldřich Svoboda, David Kříženecký, Daniel Kříženecký, Jiří Zabloudil, Georgis Pataridis, Michal Šimáček, Čeněk Müller, Petr Jandík, Radovan Kohout, Petr Kohout, Richard Kotrč, Jiří Hlaváč, Petr Linhart, Tomáš Soukup. Michal Soukup, Jaroslav Albrecht, kteří byli prvními členy klubu President společně s Ivanou Trávníkovou (bývalou hráčkou Slavoje Vyšehrad), která se stala organizačním pracovníkem klubu. Tento tým postoupil hned v prvním ročníku jasným vítězstvím z II. ligy do nejvyšší soutěže.

Extraliga?

Nemalou překážku před nově vzniklý klub, který postoupil do nejvyšší soutěže, postavilo vedení ČSPH, když udělalo změnu v pravidlech pro působení v Extralize. Změna se týkala podmínky, že každý extraligový tým musí mít v soutěžích přihlášena 2 mládežnická družstev. Mládežnická družstva v té době klub působící první rok neměl. Předseda klubu spoléhal, že žádost o roční výjimku bude kladně vyřízena. Bohužel se tak nestalo 🙁 Nastal obrovský problém, kde sehnat děti, které neměl a nezklamat družstvo mužů, které se těšilo z postupu do nejvyšší soutěže. Bohužel, možná bohudík, jsme tuto šanci nedostali 🙂 Velkým štěstím bylo seznámení se s kroužkem pozemního hokeje při ZŠ Jílovská, který v té době trénoval Dušan Hrazdíra. Po domluvě přešel celý kroužek pod klub President a muži tak mohli díky jeho vstřícnému jednání postoupit do Extraligy. Postupem času do klubu díky náborům přišly další děti a klub se začal rozrůstat. Dnes je zapojen do soutěží všech kategorií a nejstarší z našich odchovanců, hrají v družstvu mužů a vedou si velice dobře.

Trenéři

Od založení klubu trénoval všechna družstva zakladatel klubu, který souběžně hrál za družstvo mužů a vedl některá utkání jako rozhodčí. Po nějaké době začalo být fungování jednoho trenéra neúnosné a nezvladatelné. Proto bylo postupně osloveno několik lidí, kteří nám začali pomáhat. Za 20 let působení klubu se jich u nás vystřídala na postu trenéra pěkná řádka: Magdalena Haltuchová, Adéla Troníčková, Filip Neusser, Alexandra Havlíková, Blanka Tomsová, František Jaroš, Zuzana Selingerová, Alena Skořepová, Filip Jaroš, Martin Sitár, Ondra Blažek, Věra Jakešová, Jiří Musil, Michal Toms a v neposlední řadě Hanka Kolářová, která na postu trenérky působila 7 let, Petr Kopecký, který v pozici trenéra byl neuvěřitelných 11 let a dále Miroslav Ludvík, trenér mužů, který udělal s naším mužstvem velký kus práce. Pod jeho vedením se umístili na historicky nejlepším 2. místě v extralize. Za vstřícnost a čas, který obětovali našemu klubu, děkujeme.
Dnes má klub pro každé družstvo dva trenéry a několik trenérů v kroužcích pozemního hokeje na základních školách. Všichni se snaží věnovat dětem svůj volný čas a stále se vzdělávat. II. trenérskou třídu má 5 trenérů Jiří Trávník, Rudolf Ševčík, Radek Kolanda, Vojta Kolář a v neposlední řadě Petr Troníček, který ještě držitelem Certifikátu Coach FIH (International Hockey Federation) Hockey Academy Level 3, tedy trenér s nejvyšším trenérským hokejovým vzděláním v ČR. Průkaz III. trenérské třídy vlastní Jiří Bureš, Václav Řehák, Michal Kouřimský, Luděk Kolanda a Daniel Feuereisel. Naši trenéři se pravidelně účastní školení organizovaných ČSPH, ale i jinde. Všem současným trenérům patří dík za jejich práci a za čas strávený na soustředěních, příměstských táborech, trénincích, zápasech, ale i za čas, který věnují přípravám 🙂

Kroužky

V roce 2010 byl založen Hankou Kolářovou první kroužek pozemního hokeje při ZŠ Filosofská, který 4 roky trénovala. Díky její chvályhodné práci přešlo do klubu 10 dětí. V roce 2014 převzal trénování kroužku Radek Kolanda a Rudolf Ševčík, oba trenéři s II. trenérskou třídou. Další kroužek, který jsme letos založili je u ZŠ Smolkova. Povede ho Rudolf Ševčík, oba trenéři s II. trenérskou třídou.

Rodiče

Velká chvála patří Romanovi Kolandovi st., který nejen že do klubu přivedl své tři syny, ale pomáhá po celou dobu působení klubu vždy tam, kde je třeba. Dnes je vedoucím družstva mužů a dorostu. Dalšími, kterým patří velký dík jsou Tereza Ševčíková a Pavel Bartoš. A dále všem rodičům, kteří pomáhají při turnajích a dalších aktivitách klubu.

Soustředění

Už téměř 25 let pořádáme každým rokem poslední týden v srpnu společné soustředění pro všechny mládežnické kategorie. Všichni se na něj každý rok, jak se patří, těšíme. Seskupení dětí různých věkových kategorií se velice osvědčilo, protože se v klubu znají navzájem a to od mini benjamínků až po dorostence. Naše soustředění jsme si užili od založení klubu na těchto místech:

I v roce 2022 se chystáme na ověřený Bret. Buďte u toho s námi!

Podrobné informace o letošním ročníku soustředění s pozemním hokejem najdete na stránce

Soustředění 2022

Mikulášská nadílka

Od roku 2005 pořádáme pravidelně pro naše děti i děti našich dospělých hráčů mikulášskou nadílku.

Příměstské tábory

Mezinárodní turnaje

Naše mládežnická družstva se se pravidelně zúčastňovala od roku 2007 do roku 2012 turnaje v lázeňském městě Bad Kreuznach, v klubu VfL Bad Kreuzanch. Tohoto turnaje byly děti účastny díky obětavé práci manželů Kolářových, Jarky Veselé, Martiny Vybíralové, Kateřiny Al-Amelové, Veroniky Rýcové a dalších rodičů zúčastněných dětí, kterým za to patří veliký dík 🙂

V roce 2015 se družstva mini benjamínků, benjamínků a přípravky zúčastnila mezinárodního turnaje v německém Falkensee. Děkujeme trenérům Radkovi Kolandovi, Jakubovi Tropovi, Romanovi Kolandovi a Rudovi Ševčíkovi a rodičům, kteří byli nápomocní organizaci na místě Petrovi Troníčkovi, Lukášovi Benátčanovi, Petrovi Šrámkovi, Tereze Ševčíkové, Pavle Kučerové, Marii Gilíkové a Janě Rambouskové.

Scroll to top