Platby

Příspěvky

členské příspěvky klubu
(zaplatit do konce února; září)
2000,-Kč
pololetí
příspěvky kroužku
(zaplatit do konce února; září)
900,-Kč
pololetí
členský příspěvek nehrajících členů
(zaplatit do konce února)
300,-Kč
rok

Příspěvky

členské příspěvky klubu   2000,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

příspěvky kroužku   900,-Kč / pololetí (zaplatit do konce února; září)

členský příspěvek nehrajících členů   300,-Kč / rok (zaplatit do konce února)

Komerční banka

19-9203060207/0100

Variabilní symboly

11    členské příspěvky klubu
22    úhrada kroužku při ZŠ Smolkova
33    soustředění
44    příměstský tábor
55    klubové oblečení
66    úhrada kroužku při ZŠ Veronské náměstí

Specifický symbol

 rodné číslo člena

Scroll to top